Zbiórki

Czwartek

17:30 - 19:00

 SP nr 22

ul. Hangarowa 14

 

 

ZAPRASZAMY!

 

WAŻNE WYDARZENIA 2018 

12 maja  złaz hufca Poznań-Jeżyce, 70-lecia Domu Harcerza

16 czerwca piknik zuchowy

30 czerwca - 14 lipca obóz zuchowych w Łowyniu